معماری اسلامی + پاورپوینت تاثیر اسلام در معماری ایران

معماری اسلامی انقلابی جدید در معماری ایرانی به شمار می رفته است . ب... 

3 امتیاز 5 ستاره
3500 تومان

مقرنس + پاورپوینت تحلیل و بررسی مقرنس در معماری ایرانی

مقرنس در معماری ایرانی برای زیبا تر سازی بنا ها استفاده می شود .... 

3 امتیاز 5 ستاره
3500 تومان

محراب + پاورپوینت آشنایی با تاریخچه و سبک های محراب

محراب طاق نمایی می باشد که در مساجد جهت قبله را مشخص می کند . د... 

3 امتیاز 5 ستاره
3500 تومان

عناصر در معماری اسلامی + پاورپوینت تحلیل و بررسی عناصر در معماری اسلامی

عناصر در معماری اسلامی به دسته های مختلفی تقسیم می شوند که عمل... 

3 امتیاز 5 ستاره
3500 تومان

عصار خانه + پاورپوینت آشنایی و تحلیل و بررسی عصار خانه

عصار خانه در گذشته به آسیاب هایی گفته می شود که در آن سنگ و زرد چوب... 

3 امتیاز 5 ستاره
3500 تومان

فرهنگ در معماری + پاورپوینت آشنایی و تحلیل و بررسی فرهنگ در معماری

فرهنگ در معماری واژه های آشنایی برای همه ما هستند فرهنگ در معماری ... 

3 امتیاز 5 ستاره
3500 تومان

میدان + پاورپوینت عملکرد میدان در طراحی فضاهای شهری

میدان در طراحی شهری نقش پر رنگی دارد . میدان ها معمولا در مرکزیت ... 

3 امتیاز 5 ستاره
3500 تومان

معابر شهری + پاورپوینت طراحی شبکه های معابر شهری

معابر شهری شریان اصلی هر شهر به شمار می رود که نقش بسیار مهمی در ... 

3 امتیاز 5 ستاره
3500 تومان

شهر هوشمند + پاورپوینت تحلیل و بررسی شهر هوشمند

شهر هوشمند به شهری گفته می شود که از حیث مدیریت شهری و فناوری اط... 

3 امتیاز 5 ستاره
3500 تومان

شهر سازی + رویکرد های نوین و برنامه ریزی در شهر سازی

در پاورپوینت شهر سازی به رویکرد های نوین و برنامه ریزی در شهر سا... 

3 امتیاز 5 ستاره
3500 تومان

درک و بیان محیط شهری + پاورپوینت تحلیل و بررسی محیط شهری

درک و بیان محیط شهری به تحلیل و بررسی دقیق محیط شهری می پردازد و ت... 

3 امتیاز 5 ستاره
3500 تومان

چشم انداز سازی + پاورپوینت طراحی و تحلیل چشم انداز سازی

چشم انداز سازی در طراحی معماری از زمان های گذشته جایگاه ویژه... 

3 امتیاز 5 ستاره
3500 تومان