نورگیری + پاورپوینت تحلیل و بررسی نورگیری در بناهای قدیمی

نورگیری در ساختمان ها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد در پاورپوینت ... 

2 امتیاز 5 ستاره
3500 تومان

لانه عنکبوت و موریانه و مرغ مگس خوار + پاورپوینت تحلیل و بررسی

لانه عنکبوت و موریانه و مرغ مگس خوار را مورد تحلیل و بررسی کامل ق... 

2 امتیاز 5 ستاره
3500 تومان

انسان و طبیعت و معماری + پاورپوینت توضیحات به همراه تصویر

انسان و طبیعت و معماری هنگامی که با هم مکمل می شوند طرحی به وجو... 

2 امتیاز 5 ستاره
3500 تومان

بررسی خانه آبشار و مدرسه هنر سنگاپور +معماری ارگانیک

در پاورپوینت بررسی خانه آبشار و مدرسه هنر سنگاپور این دو بنای شاهکار... 

1 امتیاز 5 ستاره
3500 تومان