ویژگی های علوم نظری و علمی و جایگاه معماری در میان آنها

پروژه مبانی نظری با موضوع ویژگی های علوم نظری و علمی و جایگاه مع... 

3 امتیاز 5 ستاره
3500 تومان

تحلیل فرم در معماری و نقش آن در معماری + پاورپوینت

تحلیل فرم در معماری یکی از عوامل زیبایی طرح به شمار می رود و نقش مهم و ... 

2 امتیاز 5 ستاره
3500 تومان

مسجد ایاصوفیه + پاورپوینت تحلیل و بررسی معماری مسجد ایاصوفیه

مسجد ایاصوفیه بی شک یکی از شاهکار های دوره بیزنس می باشد مسج... 

2 امتیاز 5 ستاره
3500 تومان

اندیشه طراحان + ابهام زدایی از فرآیند طراحی معماری

اندیشه طراحان نباید از اندیشه کسی تقلید شود و باید کامل ایده ... 

2 امتیاز 5 ستاره
3500 تومان

پاورپوینت کارکردهای شبانه فضای شهری + تحلیل و بررسی

پاورپوینت کارکردهای شبانه فضای شهری به تحلیل و بررسی فضاهای شهری د... 

2 امتیاز 5 ستاره
3500 تومان

تناسبات در معماری + تحلیل و پاورپوینت به صورت کامل

تناسبات یکی از اصلی ترین شاخص های معماری می باشد که رابطه بی... 

2 امتیاز 5 ستاره
3500 تومان

زیبایی شناسی در معماری + پاورپوینت تحلیل زیبایی شناسی در معماری

زیبایی شناسی برای درک بهتر ادراکات محیط و فضاها در معماری می با... 

2 امتیاز 5 ستاره
3500 تومان

طراحی لنداسکیپ + پاورپوینت تحلیل و ارزش لنداسکیپ

طراحی لنداسکیپ به دلیل اینکه فضای دلنشینی را در ساختمان ایجاد... 

2 امتیاز 5 ستاره
3500 تومان

بررسی معماری مدرن متعالی باهاوس

از جمله پاورپوینت های مهم در زمینه معماری های مدرن ، میتوان به... 

2 امتیاز 5 ستاره
3500 تومان

بررسی نظریه ها و فلسفه باهاوس به صورت پاورپوینت

پاورپوینت بررسی نظریه ها و فلسفه باهاوس به صورت کامل و دارای توضیحات مرت... 

2 امتیاز 5 ستاره
3500 تومان

هندسه در معماری و نقش آن + پاورپوینت به صورت کامل

هندسه در معماری تاثیرات بساری دارد این نظم در معماری و خلق کردن... 

2 امتیاز 5 ستاره
3500 تومان

بررسی اندیشه های ابوعلی سینا همراه متن و عکس

بررسی اندیشه های ابوعلی سینا که به صورت یک فایل پاورپوینت همرا... 

3 امتیاز 5 ستاره
3500 تومان