بازار تبریز اشنایی + خصوصیات و مشخصات کامل بازار

اشنایی با بازار تبریز که از جمله بازارهای سرپوشیده ایران می باشد . این مقال... 

2 امتیاز 5 ستاره
6500 تومان