حمام سلطان امیر احمد + مشخصات حمام و نقشه های معماری

از جمله حمام های سنتی ایرانی ، حمام سلطان امیر احمد می باشد که ... 

5/5 - (1 امتیاز)
12500 تومان

حمام اقا نقی + مشخصات بنا و نقشه های معماری

مقاله معرفی حمام اقا نقی که به عنوان حمام های سنتی ایرانی با طرح ... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

حمام پهنه سمنان و مشخصات و نقشه های معماری

حمام پهنه سمنان که از جمله حمام های سنتی و قدیمی استان سمنان می... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

حمام حاج اقا تراب + مشخصات بنا و نقشه های معماری

اشنایی با حمام حاج اقا تراب شامل برسی حمام در ۴ صفحه توضیحات نوشتار... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

حمام رنان اصفهان + معرفی جزئیات حمام و نقشه های معماری

مقاله معرفی حمام رنان اصفهان ، که در ۳ صفحه کامل شرح توضیحات... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

حمام شاه اصفهان + مشخصات ساختمان حمام و نقشه های معماری

اشنایی با حمام شاه اصفهان که شامل متون نوشتاری از مشخصات این... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

حمام علی قلی آقا + مشخصات بنای حمام و نقشه های معماری

معرفی حمام علی قلی آقا شامل مطالب نوشتاری از تاریخچه حمام و ... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

حمام نوبر تبریز + توضیحات ساختمان و نقشه های معماری

مقاله معرفی حمام نوبر تبریز ، که در ۲ صفحه کامل شرح توضیحات مشخ... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

حمام وکیل + اشنایی با حمام سنتی وکیل

از جمله حمام های سنتی ایران میتوان به حمام وکیل اشاره کرد که ج... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان