دبیرستان هنرهای بصری و نمایشی لس آنجلس

تاریخچه و اشنایی با دبیرستان هنرهای بصری و نمایشی لس آنجلس که توض... 

2 امتیاز 5 ستاره
6500 تومان

دبستان جراردو مولینا + عکس و متن مقاله

مقاله اشنایی با دبستان جراردو مولینا شامل تاریخچه ای مختصر به همراه... 

2 امتیاز 5 ستاره
6500 تومان

دانشکده هنر دانشگاه آیووا + عکس و متن مقاله

مقاله معماری دانشکده هنر دانشگاه آیووا به معرفی این بنای امو... 

2 امتیاز 5 ستاره
6500 تومان

دانشگاه اوها تک جنسیتی زنان + عکس و متن مقاله

مقاله معرفی دانشگاه  اوها ، که در ۲ صفحه کامل شرح توضیحات مش... 

2 امتیاز 5 ستاره
6500 تومان

دانشگاه مدیریت ودرهد + عکس و متن مقاله

مقاله ای کامل شامل دو صفحه توضیحات از تاریخچه بنا به همراه پار... 

1 امتیاز 5 ستاره
6500 تومان

مرکز مطالعات و اخترشناسی کهیل + عکس و متن مقاله

یکی از مراکز مهم اموزشی مرکز مطالعات و اخترشناسی کهیل است که در ای... 

2 امتیاز 5 ستاره
6500 تومان

ارستاد کپنهاگ + تحلیل و بررسی به همراه فایل های معماری

مقاله معرفی کالج ارستاد کپنهاگ ، که در ۲ صفحه کامل شرح توضیحات م... 

2 امتیاز 5 ستاره
6500 تومان