دبیرستان هنرهای بصری و نمایشی لس آنجلس

تاریخچه و اشنایی با دبیرستان هنرهای بصری و نمایشی لس آنجلس که توض... 

2 امتیاز 5 ستاره
6500 تومان

دبستان جراردو مولینا + عکس و متن مقاله

مقاله اشنایی با دبستان جراردو مولینا شامل تاریخچه ای مختصر به همراه... 

2 امتیاز 5 ستاره
6500 تومان

دانشکده هنر دانشگاه آیووا + عکس و متن مقاله

مقاله معماری دانشکده هنر دانشگاه آیووا به معرفی این بنای امو... 

2 امتیاز 5 ستاره
6500 تومان

دانشگاه اوها تک جنسیتی زنان + عکس و متن مقاله

مقاله معرفی دانشگاه  اوها ، که در ۲ صفحه کامل شرح توضیحات مش... 

2 امتیاز 5 ستاره
6500 تومان

دانشگاه مدیریت ودرهد + عکس و متن مقاله

مقاله ای کامل شامل دو صفحه توضیحات از تاریخچه بنا به همراه پار... 

1 امتیاز 5 ستاره
6500 تومان

مرکز مطالعات و اخترشناسی کهیل + عکس و متن مقاله

یکی از مراکز مهم اموزشی مرکز مطالعات و اخترشناسی کهیل است که در ای... 

2 امتیاز 5 ستاره
6500 تومان

ارستاد کپنهاگ + تحلیل و بررسی به همراه فایل های معماری

مقاله معرفی کالج ارستاد کپنهاگ ، که در ۲ صفحه کامل شرح توضیحات م... 

2 امتیاز 5 ستاره
6500 تومان

بازار تبریز اشنایی + خصوصیات و مشخصات کامل بازار

اشنایی با بازار تبریز که از جمله بازارهای سرپوشیده ایران می باشد . این مقال... 

2 امتیاز 5 ستاره
6500 تومان

حمام سلطان امیر احمد + مشخصات حمام و نقشه های معماری

از جمله حمام های سنتی ایرانی ، حمام سلطان امیر احمد می باشد که ... 

1 امتیاز 5 ستاره
6500 تومان

حمام اقا نقی + مشخصات بنا و نقشه های معماری

مقاله معرفی حمام اقا نقی که به عنوان حمام های سنتی ایرانی با طرح ... 

2 امتیاز 5 ستاره
6500 تومان

حمام پهنه سمنان و مشخصات و نقشه های معماری

حمام پهنه سمنان که از جمله حمام های سنتی و قدیمی استان سمنان می... 

2 امتیاز 5 ستاره
6500 تومان

حمام حاج اقا تراب + مشخصات بنا و نقشه های معماری

اشنایی با حمام حاج اقا تراب شامل برسی حمام در ۴ صفحه توضیحات نوشتار... 

2 امتیاز 5 ستاره
6500 تومان