حمام رنان اصفهان + معرفی جزئیات حمام و نقشه های معماری

مقاله معرفی حمام رنان اصفهان ، که در ۳ صفحه کامل شرح توضیحات... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

حمام شاه اصفهان + مشخصات ساختمان حمام و نقشه های معماری

اشنایی با حمام شاه اصفهان که شامل متون نوشتاری از مشخصات این... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

حمام علی قلی آقا + مشخصات بنای حمام و نقشه های معماری

معرفی حمام علی قلی آقا شامل مطالب نوشتاری از تاریخچه حمام و ... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

حمام نوبر تبریز + توضیحات ساختمان و نقشه های معماری

مقاله معرفی حمام نوبر تبریز ، که در ۲ صفحه کامل شرح توضیحات مشخ... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

حمام وکیل + اشنایی با حمام سنتی وکیل

از جمله حمام های سنتی ایران میتوان به حمام وکیل اشاره کرد که ج... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

مدرسه دارالفنون اشنایی با خصوصیات این مدرسه

اشنایی با مدرسه دارالفنون به همراه مشخصات ساختمان و تصاویر مرتب... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

مدرسه ابراهیم خان و مشخصات فنی مدرسه

اشنایی با مدرسه ابراهیم خان شامل جزئیات و توضیحات این پروژه شامل عکس های... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

مدرسه امام خمینی کاشان و مشخصات و توضیحات

آشنایی با مدرسه امام خمینی کاشان شامل پلان و برش کامل این بنا به همر... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

مدرسه امامیه اصفهان و توضیحات فنی بنا

پلان و برش های این مقاله و همچنین پرسپکتیو کلی ساختمان مدرسه امامیه اصفهان ت... 

5/5 - (2 امتیاز)
7500 تومان

مدرسه جده بزرگ اصفهان و مشخصات ساختمان مدرسه

مقاله اشنایی با مدرسه جده بزرگ اصفهان شامل توضیحاتی از مدرسه شامل تا... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

مدرسه چهار باغ اصفهان توضیحات متنی و فنی

مدرسه چهار باغ اصفهان که درین پروژه معماری به توضیحات مختلفی همچ... 

5/5 - (7 امتیاز)
12500 تومان

مدرسه خان شیراز بهمراه توضیحات و نقشه ها

اشنایی با مدرسه خان شیراز که از جمله مدارس قدیمی شهر شیراز به حسا... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان