معماری خورشیدی غیرفعال پروژه پاورپوینت معماری

معماری با موضوع معماری خورشیدی غیرفعال از جمله پرژه های کامل پاورپوینت ... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

پاورپویینت طراحی اقلیمی پروژه تنظیم شرایط محیطی کامل

پروژه معماری پاورپویینت طراحی اقلیمی که در قالب یک فایل پاورپوینت با... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

معماری هوشمند پروژه پاورپوینت معماری

پروژه پاورپوینت معماری هوشمند که به توضیحاتی در باب طراحی ها... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

مطالعات شهر اردبیل کامل و در قالب پروژه پاورپوینت

پروژه پاورپوینت مطالعات شهر اردبیل که به بررسی کامل مسائل جغرافی... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

مدرسه در اقلیم های مختلف + پروژه پاورپوینت و معرفی

پروژه پاورپوینت مدرسه در اقلیم های مختلف که به بررسی طراحی و پل... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

تهویه مطبوع + توضیحات کامل در برترین پروژه پاورپوینت

پروژه پاورپوینت تهویه مطبوع که شامل توضیحاتی از شرایط و تجهیزات مو... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

تاثیر اقلیم بر فرم ساختمان به صورت فایل کامل پاورپوینت

پاورپوینت تاثیر اقلیم بر فرم ساختمان ها که به بررسی نحوه طراحی ساخت... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

مطالعات گرگان به صورت فایل کامل پاورپوینت و آماده

دانلود پروژه پاورپوینت مطالعات گرگان شامل اسلایدهای صفحه ارایی شده و... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

طراحی اقلیمی معتدل و مرطوب به صورت پاورپوینت

دانلود پروژه پاورپوینت طراحی اقلیمی معتدل و مرطوب ب شامل اسلایدهای... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

تهویه طبیعی در قالب پروژه پاورپوینت معماری به صورت آماده

تهویه طبیعی دانلود پروژه پاورپوینت تهویه طبیعی  شامل اسلایدهای ص... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان کامل

دانلود پروژه پاورپوینت اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در سا... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

پاورپوینت کاربرد انرژی های طبیعی به صورت کامل

دانلود پروژه پاورپوینت انرژی های طبیعی  شامل اسلایدهای صفحه ... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان