معماری التقاطی + پاورپوینت معرفی و بررسی سبک معماری معماری التقاطی

اشنایی با سبک معماری التقاطی در قالب یک فایل پاورپوینت . این فایل ... 

1 امتیاز 5 ستاره
6500 تومان

مدرن متاخر + پاورپوینت معرفی و آشنایی با معماری مدرن متاخر

اشنایی با سبک معماری مدرن متاخر که شامل نمونه اثار مطرح معمارا... 

1 امتیاز 5 ستاره
6500 تومان

معماری پارسی + پاورپوینت اشنایی و بررسی سبک معماری پارسی

دانلود پروژه پاورپوینت سبک معماری پارسی که به توضیحات کاملی از... 

1 امتیاز 4 ستاره
6500 تومان

آشنایی با معماری پایدار + پاورپوینت کامل توضیحات سبک معماری پایدار

پاورپوینت آشنایی با معماری پایدار که به توضیحاتی در باب این سب... 

1 امتیاز 5 ستاره
6500 تومان

معماری پایدار + پاورپوینت تحلیل و بررسی و آشنایی با معماری پایدار

دانلود پاورپوینت اماده با موضوع معماری پایدار شامل عکسها و متن جداگانه ... 

2 امتیاز 5 ستاره
6500 تومان

معماری سبز + پاورپوینت اشنایی و بررسی سبک معماری سبز

دانلود پروژه معماری سبز . کامل ترین پروژه پاورپوینت با موضوع مع... 

2 امتیاز 5 ستاره
6500 تومان

سبک مینی مالیسم + پاورپوینت معرفی و بررسی سبک معماری سبک مینی مالیسم

پاورپوینت اماده شده با موضوع سبک مینی مالیسم دارای ارشیوکامل عکس با ... 

2 امتیاز 5 ستاره
6500 تومان

نئوکلاسیک + پاورپوینت معرفی و بررسی سبک معماری نئوکلاسیک

دانلود پروژه پاورپوینت نئوکلاسیک به همراه عکس های متعدد و متن... 

2 امتیاز 5 ستاره
6500 تومان

معماری پرش کیهانی + پاورپوینت معرفی و اشنایی با معماری پرش کیهانی

دانلود پروژه پاورپوینت معماری پرش کیهانی شامل عکس های متعدد وم... 

2 امتیاز 5 ستاره
6500 تومان

سبک معماری پست مدرن + پاورپوینت تحلیل و بررسی پست مدرن همراه با متن

دانلود پاورپوینت حرفه ای با موضوع سبک پست مدرن شامل اثار و مع... 

2 امتیاز 5 ستاره
6500 تومان

رویکرد علمی به سوی معماری پایدار + پاورپوینت کامل به همراه توضیحات

دانلود پروژه رویکرد علمی به سوی معماری پایدار دارای عکس های متنوع از م... 

2 امتیاز 5 ستاره
6500 تومان

نهضت رمانتیسیسم + پروژه پاورپوینت توضیح و بررسی نهضت رمانتیسیسم

دانلود پروژه ی پاورپوینت نهضت رمانتیسیسم که دارای عکس های متعدد و مختلف از ... 

2 امتیاز 5 ستاره
6500 تومان