مدرسه دارالفنون اشنایی با خصوصیات این مدرسه

اشنایی با مدرسه دارالفنون به همراه مشخصات ساختمان و تصاویر مرتب... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

مدرسه ابراهیم خان و مشخصات فنی مدرسه

اشنایی با مدرسه ابراهیم خان شامل جزئیات و توضیحات این پروژه شامل عکس های... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

مدرسه امام خمینی کاشان و مشخصات و توضیحات

آشنایی با مدرسه امام خمینی کاشان شامل پلان و برش کامل این بنا به همر... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

مدرسه امامیه اصفهان و توضیحات فنی بنا

پلان و برش های این مقاله و همچنین پرسپکتیو کلی ساختمان مدرسه امامیه اصفهان ت... 

5/5 - (2 امتیاز)
7500 تومان

مدرسه جده بزرگ اصفهان و مشخصات ساختمان مدرسه

مقاله اشنایی با مدرسه جده بزرگ اصفهان شامل توضیحاتی از مدرسه شامل تا... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

مدرسه چهار باغ اصفهان توضیحات متنی و فنی

مدرسه چهار باغ اصفهان که درین پروژه معماری به توضیحات مختلفی همچ... 

5/5 - (7 امتیاز)
12500 تومان

مدرسه خان شیراز بهمراه توضیحات و نقشه ها

اشنایی با مدرسه خان شیراز که از جمله مدارس قدیمی شهر شیراز به حسا... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

مدرسه درب کوشک شامل نقشه ها و توضیحات

اشنایی با مدرسه درب کوشک شامل توضیحاتی از تاریخچه بنای مدرسه و مشخصات ... 

5/5 - (2 امتیاز)
7500 تومان

مدرسه دو در همراه توضیحات متنی و نقشه معماری

آشنایی با مدرسه دو در به همراه تصاویر اصلی از فضاهای داخلی و خارجی ... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

مدرسه سپهدار شامل نقشه های فنی و توضیحات

آشنایی با مقاله معماری مدرسه سپهدار شامل پلان های مربوطه و برش مج... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

مدرسه شاهرخی بسطام شامل نقشه و توضیحات متنی

اشنایی با مدرسه شاهرخی بسطام از جمله مدارس قدیمی ایران ، به همراه ... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

مدرسه شیخ علیخان زنگنه مقاله کامل معماری

مدرسه شیخ علیخان زنگنه به همراه پلان و برش موجود و همچین فایل پرسپ... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان