شناخت معماری پایدار + پاورپوینت معماری پایدار و تاثیر آن در اقلیم شمال

در پاورپوینت شناخت معماری پایدار در وهله اول به شناخت رویکرد... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

پاورپوینت تحلیل خیابان شهری و تحلیل بدنه خیابان شهری

پاورپوینت تحلیل خیابان شهری به نقد و بررسی کامل این موضوع می پر... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

پاورپوینت شیشه پنجره و موارد استفاده و انواع شیشه به صورت کامل

پاورپوینت شیشه پنجره به تحلیل انواع شیشه و استفاده آن در انواع پن... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

پاورپوینت بررسی پدیده روانگرایی و روش های مقابله با آن

پاورپوینت بررسی پدیده روانگرایی به معضلات این پدیده به صورت دقیق... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

پاورپوینت ظرفیت حرارتی مصالح و شناخت و کاربرد صحیح مصالح

پاورپوینت ظرفیت حرارتی مصالح به گرمای ویژه و وزن مصالح می پردازد که ه... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

پاورپوینت انرژی تجدید پذیر یا انرژی برگشت پذیر و انواع آن

پاورپوینت انرژی تجدید پذیر به اهمیت فراوان این انرژی در جهان اشار... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

پاورپوینت تحلیل فضای شهری همدان و سازگاری با اقلیم

پاورپوینت تحلیل فضای شهری همدان به تحلیل و بررسی دقیق بافت و طر... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

پاورپوینت اقلیم بوشهر و معماری استان بوشهر به صورت کامل

پاورپوینت اقلیم بوشهر به صورت کامل به شناخت اقلیم این استان می ... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

پاورپوینت مدیریت بحران در معماری با مفهوم ساماندهی

در پاورپوینت مدیریت بحران در معماری به مجموعه ایی از بحران های جا... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

پاورپوینت معماری پایدار یا معماری طراحی بوم شناختی

پاورپوینت معماری پایدار یا طراحی بوم شناختی یکی از نوین ترین... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

پاورپوینت اقلیم اصفهان و پیشینه تاریخی اصفهان در زمان های مختلف

در پاورپوینت اقلیم اصفهان در ابتدا ما با این شهر زیبا و تاریخی ... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

پاورپوینت اقلیم یزد تحلیل و بررسی دقیق و کامل پروژه

پروژه معماری پاورپوینت اقلیم یزد به بررسی دقیق اقلیم این شهر... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان