شناخت معماری پایدار + پاورپوینت معماری پایدار و تاثیر آن در اقلیم شمال

در پاورپوینت شناخت معماری پایدار در وهله اول به شناخت رویکرد... 

12500 تومان

پاورپوینت تحلیل خیابان شهری و تحلیل بدنه خیابان شهری

پاورپوینت تحلیل خیابان شهری به نقد و بررسی کامل این موضوع می پر... 

12500 تومان

پاورپوینت شیشه پنجره و موارد استفاده و انواع شیشه به صورت کامل

پاورپوینت شیشه پنجره به تحلیل انواع شیشه و استفاده آن در انواع پن... 

12500 تومان

پاورپوینت بررسی پدیده روانگرایی و روش های مقابله با آن

پاورپوینت بررسی پدیده روانگرایی به معضلات این پدیده به صورت دقیق... 

12500 تومان

پاورپوینت ظرفیت حرارتی مصالح و شناخت و کاربرد صحیح مصالح

پاورپوینت ظرفیت حرارتی مصالح به گرمای ویژه و وزن مصالح می پردازد که ه... 

12500 تومان

پاورپوینت انرژی تجدید پذیر یا انرژی برگشت پذیر و انواع آن

پاورپوینت انرژی تجدید پذیر به اهمیت فراوان این انرژی در جهان اشار... 

12500 تومان

پاورپوینت تحلیل فضای شهری همدان و سازگاری با اقلیم

پاورپوینت تحلیل فضای شهری همدان به تحلیل و بررسی دقیق بافت و طر... 

12500 تومان

پاورپوینت اقلیم بوشهر و معماری استان بوشهر به صورت کامل

پاورپوینت اقلیم بوشهر به صورت کامل به شناخت اقلیم این استان می ... 

12500 تومان

پاورپوینت مدیریت بحران در معماری با مفهوم ساماندهی

در پاورپوینت مدیریت بحران در معماری به مجموعه ایی از بحران های جا... 

12500 تومان

پاورپوینت معماری پایدار یا معماری طراحی بوم شناختی

پاورپوینت معماری پایدار یا طراحی بوم شناختی یکی از نوین ترین... 

12500 تومان

پاورپوینت اقلیم اصفهان و پیشینه تاریخی اصفهان در زمان های مختلف

در پاورپوینت اقلیم اصفهان در ابتدا ما با این شهر زیبا و تاریخی ... 

12500 تومان

پاورپوینت اقلیم یزد تحلیل و بررسی دقیق و کامل پروژه

پروژه معماری پاورپوینت اقلیم یزد به بررسی دقیق اقلیم این شهر... 

12500 تومان